CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI

Chia sẻ:

BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP LÀ GÌ?

1. Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là gì?

     Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là hoạt động của một pháp nhân cụ thể sử dụng lực lượng và các phương tiện, công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay một pháp nhân khác góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

     Nhân viên bảo vệ là người làm nhiệm vụ bảo vệ, là người có đủ những điểu kiện, tiêu chuẩn nhất định và có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ.

2. Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp có những đặc điểm gì?

-  Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là hoạt động thống nhất một hệ thống bao gồm tập thể những nhân viên và người chỉ huy, theo những quy định nghiêm ngặt nhằm đạt được mục đích đặt ra là giữ gìn an ninh trật tự cho đối tượng bảo vệ. Đây là một hoạt động của lực lượng được đào tạo chuyên sâu, có tay nghề trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Khác với hình thức bảo vệ không chuyên nghiệp, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, lý lịch, trình độ văn hóa và được huấn luyện về nghiệp vụ bảo vệ.

-  Hoạt động bảo vệ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, đây là những hoạt động có liên quan đến tính mạng, tài sản đến quyền tự do dân chủ của công dân vì vậy, yêu cầu tuân thủ là yêu cầu đặc trưng của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp. Các chức danh và nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải hành động theo quy định của pháp luật khuôn khổ đạo đức xã hội cho phép.

-  Luôn thích ứng và sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp, đối tượng tiếp xúc của đối tác bảo vệ chuyên nghiệp rất phức tạp, trong nhiều tình huống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhân viên bảo vệ vì vậy cần phải sáng suốt, dũng cảm và mưu trí ứng phó với những tình huống phức tạp cụ thể.

-  Mang tính nhân bảo cao, với mục tiêu là giữu gìn tính mạng, tài sản, chống lại các hoạt động xâm phạm tính mạng, sức khỏe, đảm bảo bình yên cho đời sống xã hội. Trong thực tế, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, vì thế hoạt động này mang tính nhân bản cao.

3. Quy tắc của một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.

-  Phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và người đứng đầu cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp.

-  Luôn có tinh thần hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chung, lợi ích và mục đích chung.

-  Luôn sẵn sàng đối phó với đối tượng xấu trong mọi tình huống, phải dũng cảm và nổ lực hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

-  Thực hiện đúng quy trình đã được bồi dưỡng huấn luyện.

-  Khi thực hiện nhiệm vụ luôn giữ thông tin với cấp trên trực tiếp.

-  Không thực hiện hoạt động ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

-  Phải công tác tích cực với cơ quan công an về vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.